vụ kiện - các bài viết về vụ kiện, tin tức vụ kiện

Pháp sắp xét xử vụ kiện chất độc da cam trong Chiến tranh Việt Nam

Vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 công ty đa quốc gia về việc bán chất độc hóa học gây tổn hại nghiêm trọng sức khỏe.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Vụ kiện hứa thưởng 21 năm rắc rối

Vụ kiện hứa thưởng 21 năm rắc rối

0
Hứa thưởng giữa ông Ta và Hợp tác xã Tín Nhiệm do ông Thuận làm đại diện là vô hiệu. Vì sao phải đề nghị hủy cả hai bản án như trên?