vu khống lãnh đạo - các bài viết về vu khống lãnh đạo, tin tức vu khống lãnh đạo

Phó trưởng khoa Bệnh viện Nội tiết Bắc Giang vu khống lãnh đạo

Nội dung tố cáo ông Đặng Trần Trung đã vu khống cho người tố cáo lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ là đúng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1