Pháp Luật Plus - vũ khí nóng - các bài viết về vũ khí nóng, tin tức vũ khí nóng

vũ khí nóng - các bài viết về vũ khí nóng, tin tức vũ khí nóng

Công an được nổ súng vào đối tượng trong trường hợp nào?

Xin hỏi trong những tình huống, trường hợp nào thì công an được phép nổ súng vào đối tượng?

Theo dõi Pháp Luật Plus