vụ kế hoạch tài chính - các bài viết về vụ kế hoạch tài chính, tin tức vụ kế hoạch tài chính

Đại hội Chi Bộ Vụ Kế Hoạch - Tài chính (Bộ Tư pháp) nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 Đ/c: Phạm Thị Xuân Phương- Bí thư; Đ/c Hoàng Văn Nam- Phó Bí thư; Đ/c Chu Quang Phú-Chi uỷ viên...

Theo dõi Pháp Luật Plus