Pháp Luật Plus - Vũ Đức Đam - các bài viết về Vũ Đức Đam, tin tức Vũ Đức Đam

Vũ Đức Đam - các bài viết về Vũ Đức Đam, tin tức Vũ Đức Đam

Phải có ngay các đợt kiểm tra trong cải thiện môi trường kinh doanh

“Tôi đề nghị các đồng chí có ngay các đợt kiểm tra để xem tiến độ thực hiện đến đâu, đã làm được gì, đang vướng mắc chỗ nào...”.

Theo dõi Pháp Luật Plus