vũ đình duy - các bài viết về vũ đình duy, tin tức vũ đình duy

Cựu Chủ tịch PVTEX: 'Tôi không có ý thức nhận hối lộ'

Khi nói lời sau cùng, bị cáo Hiếu cho rằng: Không có ý thức nhận hối lộ...HĐXX xét thấy có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Hiếu.

Theo dõi Pháp Luật Plus