Pháp Luật Plus - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - các bài viết về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, tin tức Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - các bài viết về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, tin tức Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự

Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tổng cục THADS đối với ông Vương Toàn Thắng (Trưởng phòng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp).

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết