vụ án - các bài viết về vụ án, tin tức vụ án

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản các vụ án kinh tế, tham nhũng

Điều đó đòi hỏi toàn hệ thống THADS cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Khởi tố vụ án và “văn hóa luật pháp”

Khởi tố vụ án và “văn hóa luật pháp”

0
Xử phạt VPHC trong một số lĩnh vực. Trong lĩnh vực y tế, Nghị định mới nhất là Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.