Pháp Luật Plus - VTV24 - các bài viết về VTV24, tin tức VTV24

VTV24 - các bài viết về VTV24, tin tức VTV24

Nước sinh hoạt nhiễm amoni vượt ngưỡng tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư

Nước sinh hoạt nhìn trong nhưng vẫn có khả năng nhiễm amoni. Để kiểm tra nhanh, bạn hãy thử luộc một miếng thịt...

Theo dõi Pháp Luật Plus