Pháp Luật Plus - VOVINAM – Việt võ đạo - các bài viết về VOVINAM – Việt võ đạo, tin tức VOVINAM – Việt võ đạo

VOVINAM – Việt võ đạo - các bài viết về VOVINAM – Việt võ đạo, tin tức VOVINAM – Việt võ đạo

VOVINAM – Việt võ đạo Thừa Thiên - Huế, 10 năm một chặng đường "vàng"

Trải qua chặng đường dài 10 năm với nhiều khó khăn, nhưng tới nay VOVINAM – Việt võ đạo Thừa Thiên -Huế cũng đã và đang khẳng định vị thế của mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết