VOV1 - các bài viết từ VOV1, tin tức VOV1

Người dân Bắc Ninh thực hiện đi chợ theo thẻ

Mỗi hộ gia đình ở huyện Thuận Thành và TP Bắc Ninh cứ 3 ngày được đi chợ một lần, mỗi hộ được phát 5 thẻ vào chợ trong 15 ngày,..

Theo dõi Pháp Luật Plus

1