VOV - các bài viết từ VOV, tin tức VOV

Còn mãi tinh thần ngày Nam Bộ kháng chiến

75 năm đã trôi qua, tinh thần chiến đấu và truyền thống đoàn kết vẫn in mãi trong trái tim người dân miền Tây Nam bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus