VỐN NGÂN SÁCH - các bài viết về VỐN NGÂN SÁCH, tin tức VỐN NGÂN SÁCH

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7/2021 ước tính đạt 38,3 nghìn tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 7/2021 ước tính đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1