vốn ngân sách nhà nước - các bài viết về vốn ngân sách nhà nước, tin tức vốn ngân sách nhà nước

Giảm tổng vốn đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tỉnh Cao Bằng nghiên cứu giảm tổng vốn đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khoảng 3.000 tỷ do điều chỉnh hướng tuyến.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1