vốn điều lệ - các bài viết về vốn điều lệ, tin tức vốn điều lệ

"Siêu doanh nghiệp" bất động sản đăng ký vốn 144.000 tỉ đồng giờ ra sao?

Theo Tổng cục Thống kê, công ty có vốn điều lệ "cực khủng" 144.000 tỉ đồng hiện không còn tồn tại do các cổ đông chưa góp đủ vốn trong 90 ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus