Pháp Luật Plus - Voi thất nghiệp - các bài viết về Voi thất nghiệp, tin tức Voi thất nghiệp

Voi thất nghiệp - các bài viết về Voi thất nghiệp, tin tức Voi thất nghiệp

Hàng trăm con voi đi bộ về quê vì "thất nghiệp"

Trong những ngày này, cảnh tượng hàng trăm con voi đi thành đoàn, rời các khu dịch trở về nhà, đã trở nên phổ biến.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1