Pháp Luật Plus - voi rừng xuất hiện phá hoại hoa màu - các bài viết về voi rừng xuất hiện phá hoại hoa màu, tin tức voi rừng xuất hiện phá hoại hoa màu

voi rừng xuất hiện phá hoại hoa màu - các bài viết về voi rừng xuất hiện phá hoại hoa màu, tin tức voi rừng xuất hiện phá hoại hoa màu

Voi rừng liên tiếp xuất hiện phá hoại hoa màu của người dân tại Nghệ An

Người dân nhiều lần nhìn thấy, tìm cách xua đuổi hai cá thể voi rừng xuất hiện phá hoại nhiều hoa màu, lúa...

Theo dõi Pháp Luật Plus