Pháp Luật Plus - Võ Thành Thống - các bài viết về Võ Thành Thống, tin tức Võ Thành Thống

Võ Thành Thống - các bài viết về Võ Thành Thống, tin tức Võ Thành Thống

Phải có ngay các đợt kiểm tra trong cải thiện môi trường kinh doanh

“Tôi đề nghị các đồng chí có ngay các đợt kiểm tra để xem tiến độ thực hiện đến đâu, đã làm được gì, đang vướng mắc chỗ nào...”.

Theo dõi Pháp Luật Plus