vợ mới sinh - các bài viết về vợ mới sinh, tin tức vợ mới sinh

Cho người thuộc diện cách ly về nhà thăm vợ, Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

Anh C. thuộc diện cách ly, được cho phép về thăm vợ con với lý do vợ mới sinh. Anh C. sau đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1