vợ chủ tịch tỉnh - các bài viết về vợ chủ tịch tỉnh, tin tức vợ chủ tịch tỉnh

Cà Mau: Vợ Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham gia đoàn khảo sát thị trường tại Nga!

UBND tỉnh Cà Mau cử đoàn công tác đi dự hội chợ, kết hợp khảo sát thị trường tại Nga. Thành viên có cả vợ của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Theo dõi Pháp Luật Plus