Pháp Luật Plus - vợ chồng cơ sở chế biến thủy sản tại Hậu Giang bị bắt - các bài viết về vợ chồng cơ sở chế biến thủy sản tại Hậu Giang bị bắt, tin tức vợ chồng cơ sở chế biến thủy sản tại Hậu Giang bị bắt

vợ chồng cơ sở chế biến thủy sản tại Hậu Giang bị bắt - các bài viết về vợ chồng cơ sở chế biến thủy sản tại Hậu Giang bị bắt, tin tức vợ chồng cơ sở chế biến thủy sản tại Hậu Giang bị bắt

Vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, vợ chồng chủ cơ sở chế biến thủy sản ở Hậu Giang bị bắt tạm giam

Vợ chồng Trang và Hưng là chủ cơ sở chế biến thủy sản “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1