Pháp Luật Plus - VnExpress - các bài viết từ VnExpress, tin tức VnExpress

VnExpress - các bài viết từ VnExpress, tin tức VnExpress

Quá khứ tù tội của Khá 'Bảnh'

Ngô Bá Khá (26 tuổi, Khá "Bảnh") bỏ học từ năm lớp 7, bắt đầu cuộc sống bụi đời từ đây.

Theo dõi Pháp Luật Plus