Vneconomy - các bài viết từ Vneconomy, tin tức Vneconomy

Pomina (POM) lỗ tiếp 88 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng lỗ 6 tháng đầu năm lên 144 tỷ đồng

Pomina vẫn chưa tổ chức được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus