Vneconomy - các bài viết từ Vneconomy, tin tức Vneconomy

Nhật dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, lao động Việt Nam vẫn chưa thể nhập cảnh?

Lao động Việt Nam chưa thể nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian tới do nước này tiếp tục chính sách hạn chế nhập cảnh đối với công dân nước ngoài...

Theo dõi Pháp Luật Plus