vn index - các bài viết về vn index, tin tức vn index

Thị trường chứng khoán ngày 19/6: VN-Index vẫn trong xu hướng giảm

VN-Index đang được hỗ trợ tại vùng đáy, nhưng rủi ro giảm của VN-Index vẫn đang khá cao do xu hướng tiêu cực đang lấn át thị trường.

Theo dõi Pháp Luật Plus