VKSNDTC - các bài viết về VKSNDTC, tin tức VKSNDTC

Truy tố cán bộ Công an tội “Chiếm đoạt tài sản” của bị can để mua…Bitcoin

Lợi dụng được giao nhiệm vụ khai thác thông tin từ điện thoại của bị can, Lê Minh Thành đã chuyển 157 triệu trong tài khoản của bị can để mua Bitcoin…

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chỉ đạo “nóng” từ người lãnh đạo

Chỉ đạo “nóng” từ người lãnh đạo

0
Hiện tượng mới xuất hiện trong lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý xã hội là sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo đối với những vụ việc cụ thể.