VKSND tối cao - các bài viết về VKSND tối cao, tin tức VKSND tối cao

Ai đã xét duyệt cho Phan Sào Nam được ra tù trước thời hạn?

Hội đồng xét duyệt tha tù trước thời hạn gồm; Chánh án và 2 thẩm phán - Chánh án là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt.

Theo dõi Pháp Luật Plus