Virus Corona

Thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị khỏi/xuất viện

Tính đến chiều 1/4, Việt Nam đã có 63 bệnh nhân điều trị khỏi/xuất viện/212 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus