Pháp Luật Plus - Virus Corona - Tin mới nhất về Virus Corona - Trang 8

Virus Corona

Cả nước chung tay hướng về 'tâm dịch' Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên phát hiện trường hợp lây nhiễm COVID - 19 tại cộng đồng và cũng là tỉnh có nhiều trường hợp lây nhiễm nhất cả nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus