Virus Corona

Ca khúc cổ vũ Hàng hải Việt Nam chống Covid-19

Covid-19 đang gây ra thiệt hại vô cùng lớn đối với nền kinh tế nói chung và lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của ngành Hàng hải Việt Nam (HHVN) nói riêng.

Theo dõi Pháp Luật Plus