Virus Corona

Nga sắp thử nghiệm hàng loạt vaccine ngừa Covid-19

Thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 của Nga để cơ quan quản lý trong nước phê duyệt có sự tham gia hơn 40.000 người và cơ quan nghiên cứu nước ngoài.

Theo dõi Pháp Luật Plus