Vinpearl - các bài viết về Vinpearl, tin tức Vinpearl

Thí điểm dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang

Triển khai thí điểm hoạt động dịch vụ tàu lặn du lịch tham quan tại vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa của Công ty cổ phần Vinpearl.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1