Vĩnh Phúc - các bài viết về Vĩnh Phúc, tin tức Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng đốc thúc quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp

Thời gian qua, việc đầu tư xây dựng các công trình nhà công nghiệp trên cả nước đã phát triển mạnh song việc xây dựng các công trình có nhiều vi phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus