Pháp Luật Plus - Vĩnh Phúc - các bài viết về Vĩnh Phúc, tin tức Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - các bài viết về Vĩnh Phúc, tin tức Vĩnh Phúc

Thầy dạy võ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vào gáy, đầu học sinh khai gì tại cơ quan Công an?

"Trong buổi làm việc với cơ quan công an, người thầy dạy võ khai do áp lực thành tích...để các em đạt thành tích cao nên đã dạy dỗ nghiêm khắc".

Theo dõi Pháp Luật Plus