Vĩnh Phúc - các bài viết về Vĩnh Phúc, tin tức Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: Khai thác tiềm năng, lợi thế xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, bền vững

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong điều kiện phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Theo dõi Pháp Luật Plus