Pháp Luật Plus - Vĩnh Phú - các bài viết về Vĩnh Phú, tin tức Vĩnh Phú

Vĩnh Phú - các bài viết về Vĩnh Phú, tin tức Vĩnh Phú

“Đất nước luôn cần những nhà lãnh đạo như Kim Ngọc”

Nhớ về Kim Ngọc, người dân mong muốn nhìn thấy một đội ngũ lãnh đạo có ý chí và sự sáng tạo của một con người sống hết mình vì nhân dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết