vinh danh - các bài viết về vinh danh, tin tức vinh danh

“Anh Hai Nghĩa, nhà lãnh đạo bình dị”

Những người đã từng được gặp gỡ tiếp xúc với anh đều không khỏi xúc động. Một con người hết sức bình dị, dễ gần nhưng vô cùng đáng kính trọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1