Vimedimex chính thức được Bộ Y tế phê duyệt nhập khẩu - các bài viết về Vimedimex chính thức được Bộ Y tế phê duyệt nhập khẩu, tin tức Vimedimex chính thức được Bộ Y tế phê duyệt nhập khẩu

Vimedimex chính thức được Bộ Y tế phê duyệt nhập khẩu, phân phối 30 triệu liều vaccine Covid-19 Hayat-Vax

Ngày 10/09/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin Covid-19 Hayat-Vax sản xuất tại UAE.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1