Pháp Luật Plus - Vietracimex - các bài viết về Vietracimex, tin tức Vietracimex

Vietracimex - các bài viết về Vietracimex, tin tức Vietracimex

Hà Nội thanh tra 33 doanh nghiệp bất động sản lớn

Tập đoàn Nam Cường, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Vietracimex, Sudico… thuộc diện được thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai tại Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1