VietQ.vn - các bài viết từ VietQ.vn, tin tức VietQ.vn

Hiệp định EVFTA: Cơ hội để hàng Việt nâng cao chất lượng, tự làm mới mình

Sản phẩm của các nước EU. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để hàng Việt nâng cao chất lượng, nâng cao tiêu chuẩn và tự làm mới mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus