Vietnamplus.vn - các bài viết từ Vietnamplus.vn, tin tức Vietnamplus.vn

Ra mắt cuốn sách về 70 năm quan hệ Việt Nam - Nga

Hơn 700 hình ảnh và tư liệu trong cuốn sách được sắp xếp theo các sự kiện đối ngoại và hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực .

Theo dõi Pháp Luật Plus