Vietnamplus.vn - các bài viết từ Vietnamplus.vn, tin tức Vietnamplus.vn

‘Dấu ấn’ trở lại với những sáng tạo của phóng viên ảnh Hà Nội

Những tác phẩm được giới thiệu lần này không chỉ cho thấy dấu ấn riêng biệt của từng tác giả mà còn là dấu ấn của một tập thể luôn nhiệt thành.

Theo dõi Pháp Luật Plus