Pháp Luật Plus - Vietnamplus.vn - các bài viết từ Vietnamplus.vn, tin tức Vietnamplus.vn

Vietnamplus.vn - các bài viết từ Vietnamplus.vn, tin tức Vietnamplus.vn

Báo chí Pháp khiếu nại Google về vấn đề bản quyền nội dung

Liên minh báo chí APIG - mới đây đã đưa ra một khiếu nại riêng biệt với lập luận rằng Google đang lách luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus