Vietnamnet - các bài viết từ Vietnamnet, tin tức Vietnamnet

Lý do cán bộ huyện Vĩnh Tường hối lộ thanh tra Bộ Xây dựng

Cán bộ kế toán xã Tân Tiến và thị trấn Thổ Tang đưa tiền hối lộ cho thanh tra Bộ Xây dựng nhằm bưng bít sai phạm xảy ra ở địa phương.

Theo dõi Pháp Luật Plus