Pháp Luật Plus - VietNamNet - các bài viết từ VietNamNet, tin tức VietNamNet

VietNamNet - các bài viết từ VietNamNet, tin tức VietNamNet

'Bàn tay vàng' trong làng cắt mác, Khaisilk, Seven.am và những ai chưa bị lộ

Cắt mác “made in China” để gắn thương hiệu Việt vào, đã bị phát hiện. Có thương hiệu đã phải trả giá bằng việc đóng cửa, biến mất khỏi thị trường.

Theo dõi Pháp Luật Plus