Pháp Luật Plus - VIETNAM AIRLINES - các bài viết về VIETNAM AIRLINES, tin tức VIETNAM AIRLINES

VIETNAM AIRLINES - các bài viết về VIETNAM AIRLINES, tin tức VIETNAM AIRLINES

Thí điểm tiền lương tại VNPT, Vietnam Airlines, VATM: Chủ tịch nhận lương cơ bản 60-70 triệu đồng/tháng

Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus