VIETNAM AIRLINE - các bài viết về VIETNAM AIRLINE, tin tức VIETNAM AIRLINE

Yêu cầu xử lý nghiêm tiếp viên hàng không gây phát tán dịch Covid-19

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các đơn vị xác định mức độ vi phạm của BN1342, sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó.

Theo dõi Pháp Luật Plus