Việt Nam muốn chung tay với toàn cầu - các bài viết về Việt Nam muốn chung tay với toàn cầu, tin tức Việt Nam muốn chung tay với toàn cầu

Việt Nam muốn chung tay với toàn cầu trong phòng chống COVID-19

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh trong khả năng của mình, Việt Nam sẽ đóng góp vào nỗ lực phòng chống dịch trên toàn cầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1