Pháp Luật Plus - Việt Nam - Trung Quốc tại SVĐ Mỹ Đình - các bài viết về Việt Nam - Trung Quốc tại SVĐ Mỹ Đình, tin tức Việt Nam - Trung Quốc tại SVĐ Mỹ Đình

Việt Nam - Trung Quốc tại SVĐ Mỹ Đình - các bài viết về Việt Nam - Trung Quốc tại SVĐ Mỹ Đình, tin tức Việt Nam - Trung Quốc tại SVĐ Mỹ Đình

Vé xem trận đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc lên đến 1,2 triệu đồng

BTC trận đấu đã phát hành vé trận đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc kèm theo khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 khi khán giả vào sân Mỹ Đình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1