Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang - các bài viết về Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang, tin tức Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang: Ngành kiểm sát nhân dân đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành

Ngành Kiểm sát Hậu Giang quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kép “Chiến thắng đại dịch - Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành đề ra”...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1