Viện phí - các bài viết về Viện phí, tin tức Viện phí

“Không để người dân mù mờ về chi phí khám chữa bệnh”

Khẳng định “Ngành Y tế quyết tâm trong vấn đề đổi mới, công khai. Những dịch vụ công nào mà ngành Y tế cung cấp thì đều phải được công khai.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Khống chế viện phí theo yêu cầu

Khống chế viện phí theo yêu cầu

0
Sau một thời gian các bệnh viện công được tự quyết giá khám chữa bệnh theo yêu cầu dẫn đến viện phí rất lộn xộn.