Pháp Luật Plus - Viện Pasteur Đà Lạt - các bài viết về Viện Pasteur Đà Lạt, tin tức Viện Pasteur Đà Lạt

Viện Pasteur Đà Lạt - các bài viết về Viện Pasteur Đà Lạt, tin tức Viện Pasteur Đà Lạt

Có một trái tim “thần đèn” còn mãi…

Dù tốt nghiệp trường Y Paris và là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới nhưng ông vẫn khăn gói đến một miền đất nghèo xa lạ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1