Pháp Luật Plus - Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo AI - VinAI Research - các bài viết về Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo AI - VinAI Research, tin tức Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo AI - VinAI Research

Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo AI - VinAI Research - các bài viết về Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo AI - VinAI Research, tin tức Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo AI - VinAI Research

VinAI công bố nghiên cứu khoa học tại hội nghị số 1 thế giới về trí tuệ nhân tạo – NeurIPS 2019

Ngày 13/12/2019, Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI Research (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã công bố hai kết quả nghiên cứu khoa học đầu tiên tại NeurIPS.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1