viện kiểm sát nhân dân - các bài viết về viện kiểm sát nhân dân, tin tức viện kiểm sát nhân dân

Tự hào truyền thống vẻ vang 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam

Trải qua 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành Tư pháp không ngừng nâng cao vai trò, vị thế trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1