Pháp Luật Plus - viên chức - các bài viết về viên chức, tin tức viên chức

viên chức - các bài viết về viên chức, tin tức viên chức

Tiến độ thu ngân sách Nhà nước duy trì ổn định

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2019 ước tính đạt 1.133,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán năm,...

Theo dõi Pháp Luật Plus