viên chức di chuyển khỏi tỉnh khi về phải thực hiện lấy mâu xét nghiệm Covid-19 - các bài viết về viên chức di chuyển khỏi tỉnh khi về phải thực hiện lấy mâu xét nghiệm Covid-19, tin tức viên chức di chuyển khỏi tỉnh khi về phải thực hiện lấy mâu xét nghiệm Covid-19

Quảng Ninh: Cán bộ, công chức, viên chức di chuyển khỏi tỉnh khi về phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Cán bộ, công chức, viên chức trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đã di chuyển khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh, khi về phải khai báo y tế bắt buộc

Theo dõi Pháp Luật Plus